کتاب درسی آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ

کتاب درسی آشنایی با انواع بلبرینگ و رولبرینگ مطابق با استاندارد ملی مهارت کتابی است که نگاهی علمی به بلبرینگ داشته و انواع بلبرینگ ها را از جهت ماهیت کارایی آنها بررسی می کند.

دانلود